Обучение и курсове

модулно обучение и практически уоркшоп за лекари, стоматолози и психолози

Европейска програма

Програмата на обучението по медицинска хипнотерапия е разработена от Д-р Пейновска на базата на европейските стандарти за продължаващо професионално обучение и е изцяло съобразена с образователните изисквания и норми на европейското обучение по хипнотерапия в областта  на здравеопазването.

Лектори

Д-р Румяна Пейновска,  специалист с дългогодишен преподавателски и клиничен опит в сферата на медицинската хипнотерапия.

Д-р Венцислав Стоев, професионалист с богат опит както в сферата на стоматологията, така и на клиничната психология и нейната интеграция в медицинската практика.

Акценти на курса

Лектори

 

Д-р Пейновска

Д-р Пейновска завършва Мединска Академия в София и започва професионалния си път преди повече от 20 години в Лондон, Великобритания където работи и до момента. Първоначалните й професионални интереси са в сферата на невронауките и психиатрията. По-късно се насочва към психотерапията и медицинската хипноза.

Голям дял от  професионалните й усилия е насочен към интегриране на медицинската хипноза като нормална част от общоприетата медицинска и стоматологична практика, както и провеждането на научни изследвания свързани с ефективността на хипнозата в клиничната практика.

Д-р Пейновска  е съосновател на Британска асоциация за медицинска хипноза, основател и завеждащ клиника по медицинска хипноза в онкологията в Charing Cross Hospital, Imperial College, University of London . От 2005г. до 2012г. е главен редактор на научното списание European Journal of Clinical Hypnosis.

Понастоящем Д-р Пейновска е Председател на секцията по Хипноза и психосоматична медицина към Кралското общество по медицина във Великобритания.

facebooklinkedin
DrVStoev

Д-р Венцислав Стоев е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през 1981г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент Охридски“през 2001г. Той е професионалист с изключително богат опит както в сферата на стоматологията, така и на клиничната психология и нейната интеграция в медицинската практика.

Д-р Стоев е Председател на УС на Сдружението на българските зъболекари и Ръководител на Център за Дентален Мениджмент и Комуникация ”Иктус” София, България и клиника „Св.Аполония”.

Автор е на популярния български учебник по „Клинична комуникация“.

Водени от желанието си да въведат висок, европейски стандарт в здравеопазването в България, както и от необходимостта да подобрят взаимовръзката лекар-пациент, като акцентират върху влиянието на добрата комуникация, през 2013г. д-р Пейновска и д-р Стоев стават съоснователи на Българска асоциация по клинична комуникация и хипноза (БАККХ).

Д-р Венцислав Стоев е  председател на УС на Българската асоциация по клинична комуникация и хипноза.