cheap essay papers

БАККХ

Българска асоциация по клинична комуникация и хипноза

БАККХ е създадена с цел да популяризира клиничното приложение на хипноза в здравеопазването, както и нуждата от добра и ефективна клинична комуникация.

 

БАККХ провежда обучения, лекции и семинари свързани с приложението на клинична хипноза и комуникация в медицинската, стоматологична и психологическа практика.

Обучението е предназначено за лекари, стоматолози, психолози, медицински сестри и други професионалисти от сферата на здравеопазването, както и за студенти в съответните специалности.